QTY BREED QTY VARIETY QTY CLASS NAME
45 AMERICAN 30 BLUE 2 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




4 INTERMEDIATE BUCK




11 INTERMEDIATE DOE




8 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


15 WHITE 2 SENIOR BUCK




2 INTERMEDIATE BUCK




2 INTERMEDIATE DOE




2 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE
19 AMERICAN CHINCHILLA 19
3 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




1 INTERMEDIATE DOE




4 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE
247 AMERICAN FUZZY LOP 114 BROKEN 37 SENIOR BUCK




32 SENIOR DOE




16 JUNIOR BUCK




29 JUNIOR DOE


133 SOLID 43 SENIOR BUCK




29 SENIOR DOE




29 JUNIOR BUCK




32 JUNIOR DOE
69 AMERICAN SABLE 69
12 SENIOR BUCK




11 SENIOR DOE




20 JUNIOR BUCK




26 JUNIOR DOE
22 BELGIAN HARE 22 3 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE
58 BEVEREN 13 BLACK 3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




3 INTERMEDIATE DOE




1 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


26 BLUE 7 SENIOR BUCK




7 SENIOR DOE




1 INTERMEDIATE BUCK




2 INTERMEDIATE DOE




3 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


1 BROWN 1 JUNIOR DOE


18 WHITE 1 PREJUNIOR BUCK




6 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




2 INTERMEDIATE DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE
131 BRITANNIA PETITE 7 BEW 3 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


8 BLACK 3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


17 BLACK OTTER 5 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


29 CHESTNUT AGOUTI 9 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


66 RUBY EYED WHITE 14 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




16 JUNIOR BUCK




24 JUNIOR DOE


4 SABLE MARTEN 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK
201 CALIFORNIAN 201
3 PREJUNIOR DOE




28 SENIOR BUCK




36 SENIOR DOE




29 INTERMEDIATE BUCK




35 INTERMEDIATE DOE




24 JUNIOR BUCK




46 JUNIOR DOE
85 CHAMPAGNE DARGENT 85
8 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




15 INTERMEDIATE BUCK




19 INTERMEDIATE DOE




12 JUNIOR BUCK




19 JUNIOR DOE
52 CHECKERED GIANT 27 BLACK 2 PREJUNIOR DOE




3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




5 INTERMEDIATE BUCK




2 INTERMEDIATE DOE




3 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE


25 BLUE 2 PREJUNIOR DOE




2 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




6 INTERMEDIATE BUCK




5 INTERMEDIATE DOE




6 JUNIOR DOE
27 CINNAMON 27
7 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




3 INTERMEDIATE BUCK




4 INTERMEDIATE DOE




5 JUNIOR DOE
20 CREME D ARGENT 20
1 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




5 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




2 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE
409 DUTCH 125 BLACK 28 SENIOR BUCK




23 SENIOR DOE




31 JUNIOR BUCK




43 JUNIOR DOE


81 BLUE 19 SENIOR BUCK




19 SENIOR DOE




16 JUNIOR BUCK




27 JUNIOR DOE


43 CHOCOLATE 4 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




18 JUNIOR DOE


41 GRAY 10 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




13 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


43 STEEL 11 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




12 JUNIOR BUCK




11 JUNIOR DOE


76 TORTOISE 14 SENIOR BUCK




21 SENIOR DOE




21 JUNIOR BUCK




20 JUNIOR DOE
90 DWARF HOTOT 90 BLACK/CHOCOLATE 20 SENIOR BUCK




21 SENIOR DOE




23 JUNIOR BUCK




26 JUNIOR DOE
60 ENGLISH ANGORA 46 COLORED 13 SENIOR BUCK




17 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




12 JUNIOR DOE


14 WHITE 4 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE
197 ENGLISH LOP 78 BROKEN 16 SENIOR BUCK




15 SENIOR DOE




10 INTERMEDIATE BUCK




15 INTERMEDIATE DOE




14 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


119 SOLID 24 SENIOR BUCK




13 SENIOR DOE




17 INTERMEDIATE BUCK




24 INTERMEDIATE DOE




18 JUNIOR BUCK




23 JUNIOR DOE
105 ENGLISH SPOT 35 BLACK 7 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


18 BLUE 3 SENIOR BUCK




7 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


13 CHOCOLATE 4 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


14 GOLD 3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


10 GRAY 3 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


6 LILAC 2 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


9 TORTOISE 3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE
175 FLEMISH GIANT 11 BLACK 3 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




1 INTERMEDIATE BUCK




4 INTERMEDIATE DOE




1 JUNIOR BUCK


7 BLUE 2 INTERMEDIATE BUCK




2 INTERMEDIATE DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


32 FAWN 7 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




4 INTERMEDIATE BUCK




5 INTERMEDIATE DOE




7 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


26 LIGHT GRAY 5 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




3 INTERMEDIATE BUCK




5 INTERMEDIATE DOE




3 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


67 SANDY 15 SENIOR BUCK




15 SENIOR DOE




10 INTERMEDIATE BUCK




15 INTERMEDIATE DOE




8 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


11 STEEL GRAY 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




1 INTERMEDIATE DOE




1 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


21 WHITE 2 SENIOR BUCK




7 SENIOR DOE




4 INTERMEDIATE BUCK




5 INTERMEDIATE DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE
159 FLORIDA WHITE 159
35 SENIOR BUCK




53 SENIOR DOE




32 JUNIOR BUCK




39 JUNIOR DOE
53 FRENCH ANGORA 38 COLORED 9 SENIOR BUCK




15 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


15 WHITE 3 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE
218 FRENCH LOP 113 BROKEN 13 SENIOR BUCK




28 SENIOR DOE




21 INTERMEDIATE BUCK




21 INTERMEDIATE DOE




15 JUNIOR BUCK




15 JUNIOR DOE


105 SOLID 14 SENIOR BUCK




19 SENIOR DOE




21 INTERMEDIATE BUCK




22 INTERMEDIATE DOE




15 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE
11 GIANT ANGORA 11
2 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




3 INTERMEDIATE DOE




1 JUNIOR DOE
20 GIANT CHINCHILLA 20
3 SENIOR DOE




5 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




3 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE
51 HARLEQUIN 20 JAPANESE 5 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




5 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


31 MAGPIE 5 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE
241 HAVANA 93 BLACK 18 SENIOR BUCK




28 SENIOR DOE




23 JUNIOR BUCK




24 JUNIOR DOE


36 BLUE 5 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




14 JUNIOR BUCK




11 JUNIOR DOE


62 BROKEN 14 SENIOR BUCK




14 SENIOR DOE




15 JUNIOR BUCK




19 JUNIOR DOE


50 CHOCOLATE 7 SENIOR BUCK




13 SENIOR DOE




9 JUNIOR BUCK




21 JUNIOR DOE
162 HIMALAYAN 62 BLACK 14 SENIOR BUCK




15 SENIOR DOE




18 JUNIOR BUCK




15 JUNIOR DOE


43 BLUE 7 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


26 CHOCOLATE 4 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE


31 LILAC 7 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




12 JUNIOR DOE
689 HOLLAND LOP 254 BROKEN 72 SENIOR BUCK




46 SENIOR DOE




74 JUNIOR BUCK




62 JUNIOR DOE


435 SOLID 123 SENIOR BUCK




64 SENIOR DOE




124 JUNIOR BUCK




124 JUNIOR DOE
33 HOTOT 33
5 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




1 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




4 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE
234 JERSEY WOOLY 32 AGOUTI 10 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




12 JUNIOR DOE


20 ANY OTHER VARIETY 7 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


47 BROKEN 19 SENIOR BUCK




11 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE


8 ORANGE 2 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


65 SELF 15 SENIOR BUCK




16 SENIOR DOE




18 JUNIOR BUCK




16 JUNIOR DOE


39 SHADED 11 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


23 TAN PATTERN 8 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




5 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE
39 LILAC 39
9 SENIOR BUCK




13 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE
29 MEAT PEN 29
29 PREJUNIOR BUCK
407 MINI LOP 197 BROKEN 37 SENIOR BUCK




48 SENIOR DOE




47 JUNIOR BUCK




65 JUNIOR DOE


210 SOLID 48 SENIOR BUCK




51 SENIOR DOE




48 JUNIOR BUCK




63 JUNIOR DOE
1200 MINI REX 159 BLACK 29 SENIOR BUCK




49 SENIOR DOE




34 JUNIOR BUCK




47 JUNIOR DOE


36 BLUE 6 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




12 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


29 BLUE EYED WHITE 7 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


306 BROKEN 56 SENIOR BUCK




100 SENIOR DOE




59 JUNIOR BUCK




91 JUNIOR DOE


149 CASTOR 20 SENIOR BUCK




45 SENIOR DOE




32 JUNIOR BUCK




52 JUNIOR DOE


48 CHINCHILLA 12 SENIOR BUCK




16 SENIOR DOE




9 JUNIOR BUCK




11 JUNIOR DOE


19 CHOCOLATE 5 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


48 HIMALAYAN 10 SENIOR BUCK




15 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


26 LILAC 6 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


17 LYNX 6 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


21 OPAL 7 SENIOR BUCK




7 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


111 OTTER 22 SENIOR BUCK




39 SENIOR DOE




24 JUNIOR BUCK




26 JUNIOR DOE


43 RED 6 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE


3 SABLE 1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


27 SABLE POINT 11 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


10 SEAL 2 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


3 SILVER MARTEN 2 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE


18 TORTOISE 5 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


127 WHITE 29 SENIOR BUCK




35 SENIOR DOE




24 JUNIOR BUCK




39 JUNIOR DOE
184 MINI SATIN 2 BLACK 2 JUNIOR BUCK


1 CALIFORNIAN 1 SENIOR DOE


7 CHINCHILLA 1 SENIOR BUCK




2 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


6 COPPER 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


3 OPAL 1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


3 RED 1 SENIOR DOE




2 JUNIOR DOE


13 SIAMESE 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




5 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


149 WHITE 28 SENIOR BUCK




59 SENIOR DOE




25 JUNIOR BUCK




37 JUNIOR DOE
872 NETHERLAND DWARF 51 BLACK 20 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




11 JUNIOR DOE


12 BLUE 2 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


37 BLUE EYED WHITE 17 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


14 BLUE TORT 5 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


46 BROKEN 21 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


74 CHESTNUT 26 SENIOR BUCK




16 SENIOR DOE




15 JUNIOR BUCK




17 JUNIOR DOE


30 CHINCHILLA 10 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




12 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


18 CHOCOLATE 6 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


4 FAWN 1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


48 HIMALAYAN 15 SENIOR BUCK




11 SENIOR DOE




12 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


6 LILAC 2 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




2 JUNIOR DOE


2 LYNX 1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK


20 OPAL 5 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


35 ORANGE 8 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


166 OTTER 56 SENIOR BUCK




33 SENIOR DOE




40 JUNIOR BUCK




37 JUNIOR DOE


80 RUBY EYED WHITE 32 SENIOR BUCK




20 SENIOR DOE




15 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


19 SABLE MARTEN 3 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


14 SABLE POINT 3 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


59 SIAMESE SABLE 17 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




17 JUNIOR BUCK




16 JUNIOR DOE


36 SIAMESE SMOKE PEARL 10 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE


26 SILVER MARTEN 6 SENIOR BUCK




11 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




5 JUNIOR DOE


18 SMOKE PEARL MARTEN 4 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




6 JUNIOR DOE


11 SQUIRREL 4 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


4 STEEL 2 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK


13 TAN 4 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




3 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


29 TORTOISE SHELL 11 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




5 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE
247 NEW ZEALAND 66 BLACK 9 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




8 INTERMEDIATE BUCK




16 INTERMEDIATE DOE




9 JUNIOR BUCK




15 JUNIOR DOE


1 BLUE 1 JUNIOR BUCK


1 BROKEN 1 INTERMEDIATE DOE


65 RED 5 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




9 INTERMEDIATE BUCK




14 INTERMEDIATE DOE




14 JUNIOR BUCK




18 JUNIOR DOE


114 WHITE 15 SENIOR BUCK




13 SENIOR DOE




14 INTERMEDIATE BUCK




24 INTERMEDIATE DOE




20 JUNIOR BUCK




28 JUNIOR DOE
77 PALOMINO 50 GOLDEN 4 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




9 INTERMEDIATE BUCK




7 INTERMEDIATE DOE




14 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE


27 LYNX 1 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




5 INTERMEDIATE DOE




6 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE
288 POLISH 70 BLACK 17 SENIOR BUCK




19 SENIOR DOE




18 JUNIOR BUCK




16 JUNIOR DOE


33 BLUE 14 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


34 BLUE EYED WHITE 9 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


69 BROKEN 19 SENIOR BUCK




18 SENIOR DOE




18 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE


48 CHOCOLATE 11 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




14 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


34 RUBY EYED WHITE 7 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE
389 REX 1 AMBER 1 SENIOR DOE


44 BLACK 7 SENIOR BUCK




14 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


31 BLACK OTTER 8 SENIOR BUCK




12 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




9 JUNIOR DOE


14 BLUE 3 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


110 BROKEN 20 SENIOR BUCK




37 SENIOR DOE




25 JUNIOR BUCK




28 JUNIOR DOE


8 CALIFORNIAN 3 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


40 CASTOR 4 SENIOR BUCK




8 SENIOR DOE




11 JUNIOR BUCK




17 JUNIOR DOE


5 CHINCHILLA 1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




3 JUNIOR DOE


10 CHOCOLATE 2 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


3 DILUTE OTTER 2 SENIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


10 LILAC 4 SENIOR BUCK




4 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


3 LYNX 2 SENIOR DOE




1 JUNIOR DOE


21 OPAL 3 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


24 RED 2 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


4 SABLE 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


8 SEAL 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


53 WHITE 9 SENIOR BUCK




13 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




21 JUNIOR DOE
42 RHINELANDER 42 BLACK 11 SENIOR BUCK




9 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




12 JUNIOR DOE
2 ROASTER 2
1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE
411 SATIN 54 BLACK 4 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




6 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




16 JUNIOR BUCK




19 JUNIOR DOE


45 BLUE 1 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




6 INTERMEDIATE BUCK




15 INTERMEDIATE DOE




5 JUNIOR BUCK




16 JUNIOR DOE


80 BROKEN 5 SENIOR BUCK




5 SENIOR DOE




14 INTERMEDIATE BUCK




15 INTERMEDIATE DOE




17 JUNIOR BUCK




24 JUNIOR DOE


2 CALIFORNIAN 1 JUNIOR BUCK




1 JUNIOR DOE


18 CHINCHILLA 2 INTERMEDIATE BUCK




3 INTERMEDIATE DOE




6 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


18 CHOCOLATE 2 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




1 INTERMEDIATE BUCK




1 INTERMEDIATE DOE




6 JUNIOR BUCK




7 JUNIOR DOE


46 COPPER 3 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




10 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




8 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE


21 OTTER 1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE




1 INTERMEDIATE BUCK




1 INTERMEDIATE DOE




5 JUNIOR BUCK




12 JUNIOR DOE


35 RED 1 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




5 INTERMEDIATE BUCK




6 INTERMEDIATE DOE




10 JUNIOR BUCK




11 JUNIOR DOE


18 SIAMESE 3 SENIOR DOE




2 INTERMEDIATE BUCK




3 INTERMEDIATE DOE




2 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


74 WHITE 3 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




15 INTERMEDIATE BUCK




16 INTERMEDIATE DOE




16 JUNIOR BUCK




21 JUNIOR DOE
8 SATIN ANGORA 7 COLORED 2 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




1 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


1 WHITE 1 JUNIOR BUCK
52 SILVER 19 BLACK 6 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




7 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE


23 BROWN 7 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




4 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE


10 FAWN 4 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




2 JUNIOR BUCK




2 JUNIOR DOE
76 SILVER FOX 69 BLACK 7 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




9 INTERMEDIATE BUCK




9 INTERMEDIATE DOE




18 JUNIOR BUCK




22 JUNIOR DOE


2 BLUE 2 JUNIOR BUCK


5 CHOCOLATE 5 JUNIOR DOE
113 SILVER MARTEN 62 BLACK 16 SENIOR BUCK




14 SENIOR DOE




14 JUNIOR BUCK




18 JUNIOR DOE


26 BLUE 4 SENIOR BUCK




6 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




10 JUNIOR DOE


12 CHOCOLATE 2 SENIOR BUCK




3 SENIOR DOE




7 JUNIOR DOE


13 SABLE 2 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




5 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE
20 SINGLE FRYER 20
20 PREJUNIOR BUCK
53 STANDARD CHINCHILLA 53
14 SENIOR BUCK




10 SENIOR DOE




16 JUNIOR BUCK




13 JUNIOR DOE
2 STEWER 2
1 SENIOR BUCK




1 SENIOR DOE
141 TAN 70 BLACK 14 SENIOR BUCK




11 SENIOR DOE




19 JUNIOR BUCK




26 JUNIOR DOE


16 BLUE 4 SENIOR BUCK




2 SENIOR DOE




6 JUNIOR BUCK




4 JUNIOR DOE


34 CHOCOLATE 3 SENIOR BUCK




7 SENIOR DOE




10 JUNIOR BUCK




14 JUNIOR DOE


21 LILAC 1 SENIOR BUCK




4 SENIOR DOE




8 JUNIOR BUCK




8 JUNIOR DOE
106 THRIANTA 106
27 SENIOR BUCK




34 SENIOR DOE




23 JUNIOR BUCK




22 JUNIOR DOE